تبلیغات
حسابداری 89 - سوالات حسابداری مالی/کارشناسی ارشد (سراسری 87)
 
حسابداری 89
درباره وبلاگ


با سلام.هدف این وبلاگ فقط و فقط کمک به علاقه مندان و دانشجویان رشته حسابداری می باشد.
**************************
امیدوارم لحظات خوبی داشته باشید

مدیر وبلاگ : علی کریمی نیا
نویسندگان
نظرسنجی
به نظر شما کدام یک از درس های زیر سخت تر است؟
1- شركت سازه پویش در تاریخ 1/10/1376 ماشین آلاتی به بهای تمام شده 000ر000ر40 ریال خریداری كرد. عمر مفید براوردی 10 سال و روش استهلاك خط مستقیم است. در تاریخ 1/1/1381 عمر مفید دارایی 8 سال براورد شد.  هزینه استهلاك سال 1381 پس از این تغییر در براورد چند هزار ریال است؟

1) 2500

2) 2875

3) 3000

4) 4218

 

2- شركت سبلان برای محاسبه هزینه مطالبات مشكوك الوصول از روش درصدی از فروش استفاده می كند. با توجه به اطلاعات اضافی ارائه شده، مانده حساب ذخیره مطالبات مشكوك الوصول در ابتدای سال 1384 چند هزار ریال است؟

شرح

1384

1385

فروش طی سال (ریال)

000ر000ر10

000ر000ر9

مطالبات سوخت شده (ریال)

000ر400

000ر500

مانده ذخیره پایان سال (ریال)

000ر700

000ر650

 

 

 

 

۱) 450                                                                                     

2) 500

3) 600

4) 650

 

 

3- تعداد سهام عادی منتشره شركت سینا در ابتدای سال 1385 000ر400 و تعداد سهام عادی موجود آن 000ر300 سهم است. شركت در ابتدای خرداد ماه 000ر60 سهم عادی منتشر و در ابتدای مرداد ماه 10 درصد سود سهمی توزیع و در ابتدای آبان ماه 000ر24 سهم خود را بازخرید كرد. در صورتی كه سود خالص و زیان غیر مترقبه شركت در سال جاری به ترتیب 63 و 12 میلیون ریال باشد میانگین موزون سهام عادی موجود و سود هر سهم حاصل از عملیات مستمر با احتساب این تعداد چند ریال است؟

1) 000ر340  و  185

2) 000ر340  و  220

3) 000ر375  و   168

4) 000ر375  و 200

 

4- سهام منتشره شركت آلفا شامل 3000 سهم ممتاز 10 درصد جمع شونده 500 ریالی و 1000 سهم عادی هزار ریالی است. سود تقسیمی شركت 000ر600 ریال می باشد. در صورتی كه دارای حق مشاركت جزئی تا سقف 3 درصد و سود سهام یكسال آن نیز معوق باشد. سود تقسیمی هر سهم عادی چند ریال است؟

1) 85

2) 115

3) 255

4) 345

 

5- شركت فناوران برای كارهای اكتشافی با یك شركت خارجی اقدام به تشكیل یك مشاركت خاص كرده است. هركدام از شركا در 50 درصد منافع سهیم می باشند. شركت فناوران یكدستگاه حفاری را به عنوان آورده به مشاركت خاص تحویل داده است. مبلغ دفتری این دستگاه در دفاتر شركت فناوران 150 میلیون ریال، استهلاك انباشته آن 40 میلیون ریال و مانده مازاد تجدید ارزیابی آن 80 میلیون ریال است. ارزش بازار این دستگاه 210 میلیون ریال است. سود قابل شناسایی در صورت سود و زیان شركت فناوران كدام است؟

1) 30

2) 60

3) 100

4) 140

 

6- اطلاعات زیر مربوط به شركت دنا در سال 1385 است. مانده سود انباشته در پایان دوره چند میلیون ریال است؟

- سود انباشته اول دوره          500

- تعدیلات سنواتی                 (150)

- سود سهام پیشنهادی           80

- سود سهام سال 1384          90

- پاداش هیات مدیره                 10

- سود خالص                          100

1) 270

2) 280

3) 360

4) 370

 

7- كدامیك از روابط زیر لزوما روابط اشخاص وابسته تلقی نمی شود؟

1) رابطه بین مدیرعامل و واحد تجاری

2) رابطه بین دو شركت تحت كنترل مشترك

3) رابطه بین یك سهامدار دارای 60 درصد مالكیت با شركت

4) رابطه بین واحدهای تجاری دارای عضو مشترك هیات مدیره

 


8- شركت آذربایجان در سال 1383 تعداد 50000 سهم شركت آباده را به مبلغ هر سهم 3400 ریال خریداری و به عنوان سرمایه گذاری بلندمدت طبقه بندی كرده است. در سال 1383 این سهام به ارزش هر سهم 4600 ریال تجدید ارزیابی شده است. شركت آذربایجان در سال 1384 این سهم را به عنوان سرمایه گذاری جاری تغییر طبقه بندی داده است. ارزش بازار سهم در تاریخ تغییر طبقه بندی 4000 ریال است. سرمایه گذاریهای جاری به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش منعكس می شوند. این سرمایه گذاری به چه مبلغی (به ازای هر سهم) به گروه سرمایه گذاریهای جاری منتقل می شود؟

1) 400ر3 ریال

2) 700ر3 ریال

3) 000ر4 ریال

4) 600ر4 ریال

 

9- مبلغ دفتری  سرمایه گذاری های بلند مدت شركتی در پایان اولین سال تحصیل و پس از شناسایی 5 میلیون ریال هزینه كاهش ارزش، معادل 45 میلیون ریال می باشد. در صورتی كه شركت از روش تجدید ارزیابی در تعیین مبلغ دفتری این سرمایه گذاریها استفاده نماید و مبلغ تجدید ارزیابی آن در پایان سال دوم معادل 55 میلیون ریال باشد، تغیر در سود جامع شركت بواسطه این رویداد چند میلیون ریال خواهد بود؟

1) 5 میلیون ریال افزایش

2) 10 میلیون ریال افزایش

3) 15 میلیون ریال افزایش

4) تغییر نمی كند

 

10- شركت پیمان یك قطعه زمین خود را با یك دستگاه ساختمان معاوضه كرده است. در این معاوضه شركت پیمان مبلغ 30 میلیون ریال وجه نقد نیز پرداخت كرده است. ارزش منصفانه زمین 815 میلیون ریال و ارزش منصفانه ساختمان 850 میلیون ریال است. بهای تمام شده زمین 715 میلیون ریال است. بهای تمام شده ساختمان چند میلیون ریال است؟

1) 745

2) 820

3) 845

4) 850

 

11- شركت دماوند در سال 1384 یك دستگاه از ماشین آلات خود را به مبلغ 610 میلیون ریال فروخته است. سایر اطلاعات مربوط به این ماشین آلات به شرح زیر است. اثر فروش این ماشین آلات بر سود انباشته پایان سال 1384 چقدر است؟ ( از اثر مالیاتی صرفنظر شود)

- مبلغ دفتری (میلیون ریال)                         450

- استهلاك انباشته ( میلیون ریال)                 100

- مانده مازاد تجدید ارزیابی ( میلیون ریال)        85  

1) 160

2) 245

3) 260

4) 345

 

12- بخش حقوق صاحبان شركت سهامی آسانبر در پایان سال مالی 1384 شامل سهام عادی و سود انباشته به ترتیب به مبلغ 000ر000ر900 و 000ر000ر650 ریال است. شركت در ابتدای سال 1385 بابت تحصیل كل سهام شركت بالابر 40000 سهم عادی هزار ریالی به ارزش بازار 1500 ریال صادر نمود. سهام عادی و سود انباشته شركت بالابر نیز به ترتیب 000ر000ر25 و 000ر000ر10 ریال است. در روش خرید بلافاصله پس از تركیب خالص دارایی های تلفیقی چند هزار ریال است؟

1) 1550

2) 1575

3) 1585

4) 1610

 

13- در صورتی كه هدف از تحصیل و نگهداری واحد تجاری فرعی، واگذاری آن باشد و پس از گذشت یكسال از تاریخ تحصیل هنوز فرایند واگذاری تكمیل نشده باشد، كدام عبارت صحیح است؟

1) تحت هیچ شرایطی وارد صورتهای مالی تلفیقی نمی شود.

2) مانند سایر شركتهای فرعی وارد صورتهای مالی تلفیقی می شود.

3) از تلفیق مستثنی نمی شود و به عنوان دارایی جاری طبقه بندی می شود.

4) اگر در تاریخ تهیه صورتهای مالی شرایط واگذاری مشخص شده باشد، از تلفیق مستثنی می شود.

 

14- شركت پاسارگاد 90 درصد از سهام شركت بیستون را در اختیار دارد. طی سال شركت پاسارگاد 000ر000ر5 ریال كالا را به قیمت 000ر500ر6 ریال به شركت بیستون فروخت. تا پایان سال مالی، شركت بیستون 40 درصد از كالای مذكور را هنوز در اختیار دارد. مبلغ سود تحقق نیافته درون گروهی كه در فرایند تلفیق باید حذف شود، چند ریال است؟

1) صفر

2) 000ر600

3) 000ر500ر1

4) 000ر600ر2

 

15- شركت كارون در سال 1384 یك پیمان را شروع كرده است. در سال 1385 اطلاعات زیر در مورد این پیمان ارائه شده است. ذخیره زیان قابل شناسایی در سال 1385 چقدر است؟ ( ارقام به میلیون ریال)

- درآمد شناسایی شده انباشته پیمان          850

- مخارج تحمل شده انباشته پیمان               950

- هزینه  شناسایی شده انباشته پیمان         800

- درامد كل پیمان ( مبلغ پیمان)                    2500

- مخارج آتی پیمان                                    1750

1) 50

2) 100

3) 150

4) 200

 

16- كالای ارسالی از مركز برای شعب مستقل به بهای تمام شده به علاوه 25% سیاهه می شود و شعبه آن را به قیمت سیاهه به علاوه 20% به فروش می رساند. كالای ارسالی به شعبه ظرف دوره 000ر000ر6 ریال و موجودی اول و آخر دوره شعبه به قیمت سیاهه به ترتیب 000ر500 و 000ر200ریال است. در ارتباط با تعدیل موجودی كالای شعبه چند ریال باید در حساب ذخیره ثبت می شود؟

1) 000ر40 بستانكار

2) 000ر60 بدهكار

3) 000ر60 بستانكار

4) 000ر200 بستانكار

 

17- مفید بودن با توجه به كدام دو ویژگی اصلی اطلاعات حسابداری مورد ارزیابی و قضاوت قرار می گیرد؟

1) مربوط بودن و قابلیت اتكا

2) قابلیت مقایسه و بی طرفی

3) قابلیت اثبات و به موقع بودن

4) قابل فهم بودن و قابلیت مقایسه

 

18- طبق استانداردهای حسابداری ایران، حصه سود تضمین شده اقساط پرداختی اجاره به شرط تملیك و فروش بخشی از عملیات واحد تجاری به ترتیب در چه بخشهایی گزارش می شود؟

1) سرمایه گذاری – عملیاتی

2) تامین مالی – سرمایه گذاری

3) بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی – عملیاتی

4) بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی – سرمایه گذاری

 

19- شركت نیكو در سال 1385 مبلغ 525 میلیون ریال كالا فروخته است. حسابهای دریافتنی تجاری بطور خالص مبلغ 55 میلیون ریال افزایش یافته است. در سال 1385 بدهی یكی از مشتریان به مبلغ 15 میلیون ریال سوخت شده و حذف گردیده است. مانده ذخیره مطالبات مشكوك الوصول مبلغ 20 میلیون ریال افزایش یافته است. وجوه نقد دریافتی از مشتریان چند میلیون ریال است؟

1) 435

2) 450

3) 455

4) 470

 

20- شركت امید در تاریخ 15/10/1383 مبلغ 50 میلیون دلار وام ارزی با سررسید 10 ساله دریافت كرده است. در تاریخ دریافت وام نرخ دلار 6800 ریال بوده است. در پایان سال 1384 نرخ دلار 8500 ریال و متوسط نرخ دلار در این سال 7000 ریال می باشد. نرخ دلار در تاریخ تهیه صورتهای مالی 8600 ریال است. برای تهیه صورتهای مالی 1384 كدام نرخ برای متغیر وام ارزی استفاده می شود؟

1) 6800

2) 7000

3) 8500

4) 8600

 

21- در اجاره سرمایه ای، تضمین های مربوط به مال استیجاری، چگونه گزارش می شود؟

1) به عنوان هزینه دوره شناسایی می شود.

2) به عنوان تعهد پرداخت مبالغ اجاره بها انعكاس می یابد.

3) بصورت دارایی نامشهود و تحت سرفصل مجزا گارش می شود.

4) به عنوان بخشی از مال استیجاری شناسایی شده انعكاس می یابد.

 

22- در تاریخ 29/12/1385 مانده حساب بانكی یك شركت طبق صورتحساب بانك 645 میلیون ریال است. سایر اطلاعات به شرح زیر است. مانده صحیح بانك چند میلیون ریال است؟ (ارقام به میلیون ریال)

- سپرده بین راهی                        80

-چكهای معوق                             125

- چك برگشتی مشتری                 40

- هزینه كسر شده توسط بانك         35

- اشتباه در ثبت دفاتر                     60

1) 525

2) 560

3) 585

4) 600

 

23- با توجه به استاندارد شماره 17 دارایی های نامشهود كدامیك از موارد زیر صحیح تر بیان شده است؟

1) تمام دارایی های نامشهود باید مستهلك شوند

2) دارایی های نامشهود ایجاد شده در داخل واحد تجاری نباید شناسایی شوند.

3) زیانهای عملیاتی اولیه دارایی را می توان به بهای تمام شده دارایی های نامشهود اضافه كرد.

4) سرقفلی ایجاد شده در واحد تجاری به دلیل غیرقابل كنترل بودن منبع آن به عنوان دارایی نامشهود شناسایی نمی شود.

 

24- اعمال قاعده اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش در كدام مورد سبب ارزشیابی موجودی ها به كمترین مبلغ می گردد؟

1) ارزیابی بر اساس میانگین موزون

2) ارزیابی بر اساس تك تك موجودیها

3) ارزیابی گروههای اقلام مشابه موجودی ها

4) ارزیابی بر اساس مجموع موجودی ها

 

25- بر اساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی در خصوص مفاهیم نگهداشت سرمایه و اثر آن بر اندازه گیری سود، كدام مورد صحیح بیان شده است؟

1) در مفهوم نگهداشت سرمایه مالی در صورتی كه واحد اندازه گیری ریال اسمی باشد سود ناشی از افزایش قیمت دارایی های نگهداری شده در پایان هر سال شناسایی می شود.

2) در مفهوم نگهداشت سرمایه مالی، سود تنها در شرایطی تحصیل می شود كه مبلغ مالی دارایی عملیاتی در پایان دوره بیش از اول دوره باشد.

3) در مفهوم نگهداشت سرمایه فیزیكی، سود تنها در صورتی تحصیل می شود كه ظرفیت عملیاتی واحد تجاری در پایان دوره بیش از اول دوره باشد

4) در مفهوم نگهداشت سرمایه فیزیكی، كلیه تغییرات در اندازه گیزی ظرفیت تولیدی (فیزیكی) واحد تجاری به عنوان سود شناسایی می شود.

 

26- در معادله حسابداری حساب مستقل وجوه اعتبار هزینه به شرح زیر:

دارایی جاری = بدهی جاری + اندوخته ها+ مازاد تخصیص نیافته

1) اندوخته ها معرف مقداری بدهی جاری است.

2) اندوخته ها معرف مقداری مازاد تخصیص نیافته است.

3) اندوخته ها معرف محدودیتهای مشخصی بر دارایی های جاری حساب مستقل می باشند.

4) اندوخته معرف مقداری دارایی جاری است كه برای مصارف جدید در دسترس می باشند.

 

27- حساب مستقل وجوه اختصاصی یك دانشگاه دولتی از مبنای تعهدی تعدیل شده استفاده كرده و  مجاز به انتقال مانده وجوه مصرف نشده می باشد. اگر مقداری از پیش پرداختهای سنواتی این حساب مستقل بصورت نقد واریز شود چه تغییری در سمت چپ معادله زیر انجام می پذیرد؟

دارایی جاری = بدهی جاری + اندوخته + مازاد تخصیص نیافته

1) اندوخته كاهش و مازاد تخصیص نیافته به همان میزان افزایش می یابد

2) مازاد تخصیص نیافته كاهش و اندوخته به همان میزان افزایش می یابد.

3) اندوخته كاهش و بدهی به همان میزان افزایش می یابد.

4) بدهی كاهش و اندوخته به همان میزان افزایش می یابد.

 

28- در رابطه با روش منفصل در تهیه گزارشات مالی میان دوره ای كدام عبارت صحیح است؟

1) در این روش برخلاف روش متصل سبب هموارسازی عملكرد مالی طی سال می شود.

2) در این روش هر دوره میانی به عنوان بخش لاینفك دوره مالی سالانه تلقی می شود.

3) این روش به بهبود توان ارزیابی عملكرد و وضعیت مالی واحد تجاری كمك می كند.

4) در این روش هزینه مرتبط به كل دوره مالی سالانه براساس مبانی خاصی به دوره های میانی تسهیم می شود.

 

29- در گزارشگری مالی واحدهای تجاری به عنوان یك واحد تجاری قبل از بهره برداری كدام مورد صحیح بیان نشده است؟

1) شناسایی درامد متفاوت از استانداردهای حسابداری شناسایی درامد در واحدهای تجاری در حال بهره برداری است.

2) در گزارشگری مالی واحد تجاری قبل از بهره برداری باید در كلیه صفحات صورتهای مالی عبارت قبل از بهره برداری درج شود.

3) انعكاس مبالغ انباشته جریانهای ورودی و خروجی نقدی از ابتدای شروع فعالیت واحد تجاری در مرحله قبل از بهره برداری در صورت جریان وجوه نقد الزامی است.

4) واحد تجاری در صورتی كه به عنوان واحد تجاری قبل از بهره برداری تلقی می شود كه درامد عملیاتی آن كمتر از حدود 25% درامد عملیاتی برنامه ریزی شده باشد.

 

30- داراییهای زیستی مولد به چه مبلغی و از چه زمانی باید شناسایی و گزارش شود؟

1) به ارزش منصفانه در زمان شناخت اولیه

2) به بهای تمام شده پس از كسر استهلاك انباشته در زمان شناخت اولیه

3) به بهای تمام شده پس از كسر مخارج براوردی فروش در زمان شناخت اولیه

4) به بهای تمام شده پس از كسر استهلاك انباشته و كاهش ارزش انباشته پس از شناخت اولیه دارائی

نوع مطلب : کارشناسی ارشد، 
برچسب ها :


آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

 
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است |طراحی : پیچک
 

 • ناصح
 • شکارچی نرم افزار
 • ضایعات