تبلیغات
حسابداری 89 - پذیرش بدون آزمون فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه آزاد اسلامی -ارشد
 
حسابداری 89
درباره وبلاگ


با سلام.هدف این وبلاگ فقط و فقط کمک به علاقه مندان و دانشجویان رشته حسابداری می باشد.
**************************
امیدوارم لحظات خوبی داشته باشید

مدیر وبلاگ : علی کریمی نیا
نویسندگان
نظرسنجی
به نظر شما کدام یک از درس های زیر سخت تر است؟
ضوابط و نحوه ثبت نام و پذیرش بدون آزمون فار غ التحصیلان ممتاز مقطع كارشناسی
براساس ابلاغیه 21/732 شورای هدایت استعداد های درخشان، 16/ 84/11 جلسه ۱۶ دانشگاه آزاد اسلامی فار غ التحصیلان ممتاز مقطع كارشناسی پیوسته و ناپیوسته محل های دانشگاهی خود را براساس ضوابط و مقررات مذكور در ذیل این بخش ، بدون آزمون در مقطع كارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های همنام یا متجانس از یك مجموعه پذیرش می نماید.
الف ) ضوابط تعیین فارغ التحصیلان ممتاز :
بند ۱ : معدل كل حداقل ۱۷ داشته با شند.
تبصره ۱ : دانشجویانی كه دارای دروس معادل سازی شده باشند اگرچه دارای معدل كل بالای ۱۷ باشند مشمول پذیرش بدون آزمون نمی شوند.
تبصره ۲ : دانشجویانی كه از ماده ۴۷ آئین نامه آموزشی (نیمسال جبرانی) استفاده كرده باشند مشمول پذیرش بدون آزمون نمی شوند.
بند ۲ : جزو ده درصد فارغ التحصیلان برتر براساس تعداد ثبت نام شدگان محل دانشگاهی در رشته مربوطه و در سال ورود باشند.
تذكر ۱ : تعداد ده درصد براساس ظرفیت دوره محاسبه می شود و در صورتی كه ده درصد محاسبه شده دارای اعشار باشد كوچكترین عدد صحیح بالاتر ملاك عمل قرار می گ یرد. در مورد دوره كارشناسی پیوسته در صورتی كه محل فارغ التحصیلی هم دارای دوره پاره وقت و هم دارای دوره تمام وقت باشد مجموع ظرفیت های آنها با هم ملاك محاسبه خواهد بود.
تذكر ۲ : رتبه اكتسابی داوطلب در آزم  ون ورودی مقطع كارشناسی ملاك عمل قرار نمی گیرد.
بند ۳ : متقاضیان فارغ التحصیل دوره كارشناسی پیوسته باید حداكثر ظرف مدت هشت نیمسال و متقاضیان فارغ التحصیل دوره كارشناسی ناپیوسته باید حداكثر ظرف مدت چهار نیمسال دوره های مذكور را به پایان رسانده باشند.
تبصره ۱ : دانشجویانی كه از مرخصی بدون احتساب در سنوات است استفاده كرده اند در صورتی مشمول پذیرش بدون آزمون می شوند كه مجموع تعداد نیمسال های تحصیلی آنها از هشت برای كارشناسی پیوسته و چهار برای كارشناسی ناپیوسته تجاوز ننموده باشد.
تبصره ۲ : در صورتی كه دانشجو پس از هشت نیمسال برای كارشناسی پیوسته و چهار نیمسال برای كارشناسی ناپیوسته بتواند براساس ضوابط و مقررات آموزشی با اخذ درس معرفی به استاد در ترم تابستانی فارغ التحصیل شود مشمول پذیرش بدون آزمون می گردد. بدیهی است ترم های تابستانی جزء نیمسال های تحصیلی محسوب نمی شود.
تبصره ۳ : فارغ التحصیلان رشته هایی كه براساس سرفصل مصوب طول مدت تحصیل آنان بیش از طول مدت های مذكور در بند ۳ تعریف شده باشد می توانند از مزایای پذیرش بدون آزمون برخوردار شوند. (این موضوع شامل دروس پیش نیاز دانشگاهی نمی شود و تنها سرفصل مصوب ملاك عمل خواهد بود).
بند ۴ : فارغ التحصیلان واجد شرایط پذیرش بد ون آزمون در هر سال تحصیلی تنها برای یك بار و فقط در همان دوره امكان استفاده از این امتیاز را خواهند داشت .
بند ۵ : پذیرش دانشجو فقط در رشته های همنام و یا متجانس از یك مجموعه امكان پذیر است.
تذكر ۱ : داوطلبان دوره كارشناسی ارشد ناپیوسته بدون آزمون سال ۹۲ مج از به انتخاب حداكثر ۲۰ رشته/محل از یك مجموعه از جدول شماره یك و دو این دفترچه راهنما می باشند.
تذكر ۲ : داوطلبان مشمول وظیفه عمومی پذیرش بدون آزمون دوره كارشناسی ارشد ناپیوسته در صورت پذیرفته شدن بایستی سایر شرایط لازم را مشابه پذیرفته شدگان با آزمون این د وره دارا بوده و در موعد ثبت نام مدار ك لازم و از جمله مداركی كه وضعیت وظیفه عمومی فرد را مشخص نماید، ارائه كنند و شرایط اشاره شده در پیوست شماره ( ۲ ) این دفترچه راهنما را دارا باشند.
ب ) نحوه ثبت نام فارغ التحصیلان ممتاز جهت برخورداری از امتیاز پذیرش بدون آ زمون :
ثبت نام از متقاضیان استفاده از امتیاز مذكور نیز تنها به صورت اینترنتی انجام می شود كه مشابه ثبت نام داوطلبان شركت در آزمون این دوره می باشد.
بند ۶ : متقاضیان استفاده از این امتیاز با پرداخت 120000 ریال یك كارت اعتباری ثب تنام را به صورت اینترنتی خریداری می نمایند.
تبصره : وجه فوق تنها بابت ثبت نام برای پذیرش بدون آزمون می باشد لذا داوطلبانی كه مایل به شركت در آزمون نیز باشند لازم است دو كارت اعتباری جمعاً به مبلغ ۵۲۰۰۰۰ ریال را به صورت اینترنتی خریداری نمایند.
بند ۷ : تكمیل فرم اطلاعات فردی برای متقاضیان پذیرش بدون آزمون كاملاً مشابه مراحل تكمیل فرم مربوطه برای داوطلبان شركت در آزمون م یباشد با این تفاوت كه بندهای مربوط به دین ، چپ دست بودن و تابعیت داوطلبان، نوع سهمیه و وضعیت جسمانی در این قسمت حذف شده است.
بند ۸ : پس از تكمیل فرم اطلاعات فردی م تقاضیان استفاده از امتیاز پذیرش بدون آزمون می بایستی فرم اطلاعات تكمیلی را كامل نمایند كه پی شنویس آن در همین صفحه درج گردیده است. به داوطلبان توصیه می گردد ق بل از شروع به ثبت نام اینترنتی فرم پیش نویس مندرج در دفترچه را با اطلاعات صحیح تكمیل نموده، سپس ا قدام به انتقال اطلاعات آن به فرم ثبت نام اینترنتی نمایند.
داوطلبان م یتوانند حداكثر تا ۲۰ رشته/محل دانشگاهی از یك مجموعه را در دوره بدون آزمون انتخاب نمایند.
تذكر : اولویت پذیرش فرد در مرحله اول در رشته/محل دانشگاهی فراغت از تحصیل می باشد لكن چنانچه به هر د لیلی (محدودیت ظرفیت پذیرش و یا عدم دایر بودن رشته مورد تقاضا در محل دانشگاهی فراغت از تحصیل) امكان پذیرش فرد در واحد محل تحصیل در دوره كارشناسی (پیوسته یا ناپیوسته ) وجود نداشته باشد اولویت های ۲۰ گانه وی ملاك بررسی قرار خواهد گرفت.
ج) توضیحات و توصیه های مهم :
1- تأكید می گردد امتیاز پذیرش بدون آزمون در دانشگاه آزاد اسلامی تنها مختص فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه آزاد اسلامی می باشد لذا سایر افراد از ثبت نام و ارسال هرگونه تقاضا در این زمینه خودداری نمایند.
۲ - متقاضیان استفاده از امتیاز پذیرش بدون آزمون اكیداً از ارسال هرگونه مدرك و سند و یا تصاویر آنها به مركز آزمون خودداری نمایند. بدیهی است مركز آزمون رأساً نسبت به استعلام وضعیت این گونه متقاضیان از اداره كل فارغ التحصیلان دانشگاه اقدام خواهد نمود.
۳ - از آنجایی كه صرف دارا بودن شرایط ثبت نام برای پذیرش بدون آزمون به منزله قبولی نیست و پذیرش براساس ظرفیت موجود و اولویت افراد می باشد لذا به منظور استفاده از امكان قبولی در آزمون در صورت عدم پذیرش از طریق بدون آزمون به داوطلبان توصیه می گردد كه در آزمون دوره كارشناسی ارشد ناپیوسته نیز شركت نمایند.
۴ - مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی پس از انقضاء مهلت ثبت نام واجدین شرایط پذیرش را براساس معدل رتبه بندی نموده و با توجه به ظرفیت مربوطه پذیرش این افراد را با اولویت رشته/ محل تحصیل و سپس انتخاب های ۲۰ گانه وی انجام خواهد داد. از این رو تأكید می گردد صرف ثبت نام این افراد و تأیید واجد شرایط بودن آنان به منزله قبولی تلقی نمی گردد.
۵ - پذیرفته شدگان از طریق امتیاز پذیرش بدون آزمون تنها مجاز به تحصیل در رشته/ محل دانشگاهی تعیین شده توسط مركز آزمون خواهند بود و در صورت عدم ثبت نام، پذیرش آنها منتفی تلقی خواهد شد.
۶ - دانش جویانی كه از طریق امتیاز پذیرش بدون آزمون در محل های دانشگاهی ثبت نام می كنند حق درخواست انتقال به سایر محل های دانشگاهی را نخواهند داشت.
۷ - زمان اعلام نتایج پذیرفته شدگان مشمول این امتیاز در اسفند ماه سال جاری خواهد بود.
تذكر مهم : داوطلبان مرد می بایستی در صورت پذیرفته شدن، مقررات و ضوابط مندرج در پیوست ( ۲ ) مربوط به مشمولان خدمت وظیفه عمومی را نیز رعایت نمایند.

نوع مطلب : کارشناسی ارشد، 
برچسب ها :


آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

 
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است |طراحی : پیچک
 

 • ناصح
 • شکارچی نرم افزار
 • ضایعات